Aýalölän we Kirpiöýi bagy - howa maglumatlary 


Indiki sagatlar üçin çaklama kartasy we indiki günler üçin gündelik çaklama ("<" -e basyň we maglumat görnüşini we görkeziş opsiýasyny saýlaň) 


1985-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli deňeşdirmek üçin meteogrammalar
читать на русском